Theory of Change (NL) - Shaping Europe

 

Belangrijke aannames ter ondersteuning van de Theory of Change:

  1. Jonge Europeanen staan open voor het leren over de Europese Unie via gratis, toegankelijke en beknopte artikelen.
  2. Door de oprichting van een robuuste publicatie- en social media-strategie kan Shaping Europe in de loop van de tijd een gestage en consistente groei in zijn lezerspubliek bereiken.
  3. Het doelpubliek doet graag vrijwilligerswerk bij Shaping Europe, zolang er voldoende ondersteuning en constructieve feedback wordt gefaciliteerd. Daarnaast is het belangrijk dat er kansen zijn voor netwerken en sociale activiteiten, in-person sociale evenementen, flexibiliteit om het te combineren met fulltime studie, en het werk als waardevol wordt geacht voor hun cv.
  4. Alleen online artikelen is onvoldoende om het gewenste effect te bereiken; het is essentieel om echte verbindingen tussen de vrijwilligers van Shaping Europe te bevorderen, evenals het organiseren van fysieke evenementen zoals workshops.
  5. Het informeren, inspireren, en activeren van jonge Europeanen leidt tot hun blijvende betrokkenheid bij publieke discussies op verschillende niveaus in Europa, ook nadat zijn stoppen bij Shaping Europe.
  6. Hoewel (substantiële) financiële financiering geen absolute voorwaarde is voor het bereiken van het gewenste effect, zou het het proces aanzienlijk versnellen.
  7. Shaping Europe’s focus op de jeugd van Europa maakt het een interessante partner voor andere organisaties.