Als een door vrijwilligers gerunde organisatie is Shaping Europe financieel afhankelijk van donaties. Door te doneren draagt u bij aan een toegankelijk op Europa gericht medium en constructief-kritische beschouwing van Europees beleid. Daarnaast helpt Shaping Europa jonge Europese professionals zich te verenigen en zo een sterker Europa te creëren samen met de internationale gemeenschap

Waar gaat uw geld naartoe?

Uw bijdrage gaat voornamelijk naar administratieve kosten om Shaping Europe soepel te laten werken, zoals website-domeinen en serverkosten, website onderhoud en een Adobe Shutterstock licentie. Daarnaast heeft Shaping Europe financiering nodig om kernactiviteiten uit te voeren, zoals het publiceren van nieuwsbrieven en het organiseren van evenementen zoals panels, bijeenkomsten en studiebezoeken aan Europese instellingen..

ANBI

Sponsoring en giften kunnen aftrekbaar zijn van de belasting als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De gift dient aan een doel met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te worden toegekend. Deze donatie is dan vrijgesteld van BTW. Shaping Europe heeft een ANBI status. Meer informatie over de relevante fiscale regelgeving vindt u op de site van de belastingdienst.

We appreciate your support! Please choose the amount you'd like to support us with.