Heb je een verhaal of een idee over Europa dat je graag wil delen met de wereld? Schroom dan niet om je artikel aan ons te sturen. Ook al is deze nog niet af of nog niet helemaal goed: wij zijn benieuwd! Als het artikel maar constructieve ideeën bevat over hoe de Europese Unie en samenwerking verbeterd moet worden.

PUBLICATIEBEGINSELEN

– Constructief –

Alle bijdragen moeten constructieve oplossingen presenteren. We willen Europa vormgeven door een open debat mogelijk te maken en daaraan bij te dragen, in plaats van eenzijdige kritiek te presenteren.

– Inclusief –

We promoten diversiteit in standpunten om zo een levendig debat mogelijk te maken waarin verschillende perspectieven aan bod komen.

– Accuraat en geloofwaardig –

Artikelen moeten op feiten zijn gebaseerd. Argumenten moeten worden onderbouwd met betrouwbare bronnen. Voor een constructief en open debat is het belangrijk dat meningen betrouwbaar, geïnformeerd en geloofwaardig zijn.

– Hou het simpel –

Maak je artikel leuk en toegankelijk om te lezen. Voel je daarom vooral vrij om een grap te maken! Shaping Europe wil dat artikelen makkelijk te begrijpen zijn waardoor iedereen makkelijk met elkaar in discussie kan treden.

– Onafhankelijk –

Shaping Europe zoekt onafhankelijke auteurs die bij willen dragen aan het vooruit helpen van het debat over Europa zonder dat zij worden beïnvloed door externe partijen. Artikelen laten de persoonlijke visie zien van auteurs en niet die van organisaties of bedrijven, tenzij de auteur dit aangeeft.

– Disclaimer –

Wees je ervan bewust dat Shaping Europe een collectief is van vrijwilligers met beperkte middelen. Deze publicatiebeginselen en schrijfrichtlijnen zijn een indicatie voor de manier waarop artikelen worden geredigeerd. We houden altijd het recht om bijdragen te weigeren.

SCHRIJFRICHTLIJNEN & TIPS

Deze richtlijnen zijn complementair aan de publicatiebeginselen. De onderstaande vijf tips kunnen helpen in het beter structureren en vormgeven van je artikel. Heb je twijfels? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 1. Doe je best om zo duidelijk mogelijk te zijn
  Een goed geschreven stuk is helder en volgt het adagium: ‘minder is meer’. Probeer onnodig lange zinnen en paragrafen te vermijden. Elke zin moet substantie hebben en bijdragen aan het grotere verhaal van het artikel. Algemene stelregel: wees specifiek in plaats van algemeen. Hou in het achterhoofd dat jongeren (14-18 jaar oud) ook Shaping Europe lezen en dat het artikel ook toegankelijk moet zijn voor hen.
 2. Lees je werk meerdere keren door
  Probeer je eigen werk meerdere keren na te lezen en te editen. Mocht je twijfels hebben over de toegevoegde waarde van bepaalde alinea’s: laat het eruit of overleg met het Shaping Europe redactieteam.
 3. Gebruik alledaagse taal
  Probeer jargon te vermijden. Als je EU-jargon gebruikt, hou dan in het achterhoofd dat de lezer een basiskennis heeft van de EU. Leg daarom specifieke termen duidelijk uit en schrijf alsof je het uitlegt aan een vriend. Probeer daarom zoveel mogelijk te schrijven in een directe stijl.
 4. Probeer de aandacht van de lezer te pakken
  Denk na over de titel en de eerste alinea van je artikel: hoe zorgt dit ervoor dat de lezer verder wil lezen? Hoe brengt dit artikel het debat in de EU verder? Tip: speel in op de actualiteit.
 5. Lees je bijdrage goed na
  Zorg ervoor dat er geen spelling en grammaticafouten in je werk zitten. Probeer de standaard ABN spelling te volgen. Controleer specifiek de grammatica en alineastructuur van het artikel. Bij twijfel: de Van Dale is leidend.

Opzet

Zowel artikelen in het Engels of Nederlands zijn welkom. Artikelen bevatten ongeveer tussen de 1.000 en 1.500 woorden. Een bijdrage kan meerdere vormen hebben: verhalen, opinies, essays, etc.

Alle bijdragen hebben echter wel de volgende structuur:

 • Introductie
 • Argumentatie gebaseerd op objectieve feiten wat ervoor zorgt dat elke lezer het debat kan volgen
 • Analyse met daarin het kernargument waarin tevens een constructieve oplossing wordt geboden. Ook wordt ingegaan op beide kanten van het argument
 • Conclusie

Hoe je kunt meedoen & wat te verwachten

Om erachter te komen of je ideeën passen bij Shaping Europe, stuur vooral een e-mail met een korte introductie van jezelf, een samenvatting van het essay en de voorgestelde lengte. We bekijken ideeën  individueel en met respect naar de auteur. Vervolgens zullen we zo snel mogelijk reageren, meestal binnen één werkweek. We prioriteren artikelen die urgent zijn, vanwege bijvoorbeeld de nieuwswaarde of aanstaande evenementen.