Verkiezingen

Harmen Krul (CDA): “Ik hoop een verbindende factor te zijn voor jongeren”

Harmen Krul

In gesprek met… Harmen Krul (CDA)

Het is weer verkiezingstijd in Nederland, doorgaans het moment waarbij we in ons land verbaast kijken naar allerlei splinterpartijen op zoek naar een lepel in de Haagse pap. Zo ook dit jaar. Met een naoorlogs record van wel 37 partijen op de kieslijst valt er zeker iets te kiezen, het belooft dan ook weer oer-Hollands spannend te worden op 15, 16 en 17 maart. Tegelijkertijd komt iedere verkiezingsronde dezelfde vraag weer terug: Waar zijn de jongeren? Al jaren zijn jongeren de minst vertegenwoordigde groep kiezers in Nederland en zien we een structureel lage opkomst. Deze desinteresse leek zich ook te vertalen naar de kandidatenlijsten van de meeste partijen, zo was in 2017 slechts 6.8 procent van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen 30 jaar of jonger. Toch lijkt hier langzaam verandering in te komen; dit keer zien we dat meer dan tien procent van de kandidaten onder de 30 is. Deze opkomst lijkt mede te maken te hebben met Black Lives Matter en de klimaatprotesten van afgelopen jaar; thema’s die duizenden jongeren de straat op kregen. 

In deze speciale verkiezingspublicaties zijn we bij Shaping Europe dan ook opzoek gegaan naar de vertegenwoordigers van de internetgeneratie. Wat beweegt hen zich te werpen in de Nederlandse verkiezingsstrijd, en hoe zien zij hun rol? Harmen Krul, nummer 21 op de lijst voor het CDA, legt het uit.

Kan je jezelf kort introduceren 

Ik ben Harmen Krul, 26 jaar en ik sta op nummer 21 van de lijst van het CDA. In het dagelijks leven ben ik militair bij de Koninklijke Marine en fractievoorzitter van het CDA in Den Helder.

Waar komt je politieke interesse vandaan? 

Ik wil de politiek ingaan om dezelfde reden als waarom ik bij de marine ben gegaan: ik wil het verschil maken voor de samenleving. Daarbij: als je dingen wilt veranderen in de samenleving, dan moet je op de plek zijn waar je ook invloed hebt om die verandering voor elkaar te krijgen. Voor mij is dat nu de Tweede Kamer geworden.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de politiek en jouw partij? 

Ik werd als jongere gevraagd om een speech te houden bij een bijeenkomst van het CDA met Raymond Knops, oud-militair en toen nog CDA-Kamerlid. Hij scoutte me eigenlijk, en ik werd al vrij snel lijsttrekker voor het CDA. 

Wat is jouw rol deze verkiezingen? 

Nu ben ik kandidaat-Kamerlid voor het CDA en sta op plek 21.

Was campagnevoeren voor de verkiezingen wat je ervan had verwacht? 

Nee, niet helemaal, en dat heeft alles te maken met de Coronatijd.

Heeft Corona deze verkiezingen anders gemaakt voor jou?

Zeker! Toen ik in 2018 campagne voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen konden we de straat op, in gesprek met mensen. Dat gaat nu allemaal niet. In plaats daarvan ontmoet ik online heel veel mensen. Dat is aan de ene kant een voordeel: je kunt veel meer doen op een dag, je kunt bij wijze van in Groningen en Maastricht zijn op een dag. Maar het echte contact met mensen, het gesprek aangaan en luisteren, dat is eigenlijk wat ik het liefste doe.

Welke standpunten binnen jouw partij zijn voor jou als jonge politicus het belangrijkst?

Ik vind rentmeesterschap heel belangrijk: de wereld beter achterlaten dan dat je ‘m aantrof, voor de volgende generaties. Dat geldt bijvoorbeeld voor kwesties als het klimaat, maar ook voor het leenstelsel, de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt, het tekort aan woningen en investeren in veiligheid.

Wat denk jij dat de belangrijkste bijdrage is van actieve jongeren in de politiek? 

Momenteel is nog geen één procent van de Kamerleden onder de 30 jaar. Dat terwijl meer dan tien  procent van Nederland een jongere is. Dat is scheef. Ik denk dat jongeren in de politiek de aandacht kunnen vragen voor kwesties die bij hen leven, en dat zij met hun blik ook belangrijke input kunnen leveren voor beleid dat jongeren aangaat.

Vind je dat er in de mainstream media genoeg aandacht is voor de rol die jongeren kunnen hebben binnen de politiek en daarbuiten als stemmers? En is het überhaupt goed volgens jou om jongeren als een aparte groep te benaderen?

Er komt steeds meer aandacht voor jongeren binnen de politiek. Niet alleen in de gebruikelijke media, maar ik merk dat deze verkiezingen aan alle kanten onder andere podcasts en Instagramkanalen uit de grond schieten om de rol van jongeren in de politiek te belichten. Dat is goed, want jongeren maken nog altijd te weinig gebruik van hun stemrecht. Ook heb ik heel veel debatten bij studentenverenigingen gedaan. Het zou natuurlijk mooi zijn als jongeren niet als een aparte groep gezien hoeven te worden, maar in de praktijk werkt dat nog niet zo. Ik hoop een verbindende factor hierin te kunnen zijn.

Het opkomstcijfer onder jongeren was de vorige verkiezingen laag in vergelijking met andere bevolkingsgroepen, was daar speciale aandacht voor binnen jouw partij deze campagne?

Binnen de partij niet per se. Wij hebben wel een heel actieve politieke jongerenorganisatie, het CDJA, die ook heel actief campagne heeft gevoerd. Met hun inbreng is ook het verkiezingsprogramma gewijzigd, op essentiële punten voor jongeren, zoals de compensatie voor jongeren die de dupe zijn geworden van het leenstelsel.

Wat is je toekomstbeeld van Europa en Nederland binnen de Europese Unie? Moeten we verder integreren of juist niet?

De Europese samenwerking is wat mij betreft van groot belang voor de Nederlandse open economie en het vertegenwoordigt belangen van Nederland op het wereldtoneel. Zonder Europa zouden we opgaven als de klimaat- en vluchtelingencrisis moeilijker kunnen aanpakken. De EU moet wel slagvaardiger, transparanter worden en zich richten op belangrijkste taken waar het meeste meerwaarde heeft: klimaat, economie en veiligheid. 

Vind je dat er bij deze verkiezingen genoeg aandacht is voor de rol van Nederland binnen de EU en de rol van de EU in Nederland? 

In elk verkiezingsdebat waar ik aan deelneem, komt er wel een stelling over Europa naar voren. Wat mij betreft is er in ieder geval in de debatten dus wel voldoende aandacht. Er kan altijd meer aandacht voor zijn, maar het wordt in ieder geval niet vergeten.

Meer weten over Harmen Krul en zijn campagne? Je vindt hem terug op Facebook (Harmen Krul), twitter (@HarmenKrul) en op Instagram (@harmenkrul), of neem een kijkje op zijn website www.harmenkrul.nl!

Foto credit: Leonard Walpot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *