Verkiezingen

Carline van Breugel (D66): “Jongereninspraak is nog te vaak een ‘showpony'”

Carline van Breugel

In gesprek met… Carline van Breugel (D66)

Het is weer verkiezingstijd in Nederland, doorgaans het moment waarbij we in ons land verbaast kijken naar allerlei exotische splinterpartijen op zoek naar een lepel in de Haagse pap. Zo ook dit jaar. Met een naoorlogs record van wel 37 partijen op de kieslijst valt er zeker iets te kiezen, het belooft dan ook weer oer-Hollands spannend te worden op 15 maart. Tegelijkertijd komt iedere verkiezingsronde dezelfde vraag weer terug: waar zijn de jongeren? Al jaren zijn jongeren de minst vertegenwoordigde groep kiezers in Nederland, en zien we een structureel lage opkomst. Deze desinteresse lijkt zich ook te vertalen naar de kandidatenlijsten van de meeste partijen, zo was in 2017 slechts 6.8 procent van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen 30 jaar of jonger. Toch lijkt hier langzaam verandering in te komen, dit keer zien we dat meer dan 10 procent van de kandidaten onder de 30 is. Deze opkomst lijkt mede te maken te hebben met Black Lives Matter en de klimaatprotesten van afgelopen jaar, thema’s die duizenden jongeren de straat op kreeg. 

In deze speciale verkiezingspublicaties zijn we bij Shaping Europe dan ook opzoek gegaan naar de vertegenwoordigers van de internetgeneratie. Wat beweegt hen zich te werpen in de Nederlandse verkiezingsstrijd, en hoe zien zij hun rol? Carline van Breugel van D66 legt het uit.

Kun je jezelf kort introduceren?

Ik ben Carline van Breugel, 26 jaar, en sta ik op plek 32 op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik groeide op in Eindhoven en verhuisde voor mijn studie naar Amsterdam.

Waar komt je politieke interesse vandaan?

Ik heb politiek niet van huis uit meegekregen, maar ben er eigenlijk langzaam in terecht gekomen. Zo zat ik in de leerlingenraad van mijn middelbare school waar ik het belang van jongerenparticipatie heb ervaren. Daarna ben ik onder andere voorzitter geweest van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en lid geweest van LAKS. Hier kreeg ik het vertrouwen dat er iets kan veranderen, maar ook groeide het ongemak over het gegeven dat er geen twintigers in de politiek zaten. Hier ben ik steeds kritischer op gaan worden.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de politiek en D66?

Vanuit de studentenvakbond had ik veel gesprekken met Paul van Meenen – de onderwijswoordvoerder van D66 – en dat sprak mij al aan. Daarnaast is D66 de onderwijspartij bij uitstek. In een gesprek met Paul vertelde hij me dat ik écht eens moest gaan voor de Tweede Kamerlijst.

Deze optie had ik eerder niet gezien, omdat de huidige politieke niet toegankelijk leek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er zit – man, ouder en wit – dan denk je niet bij jezelf: dit is iets wat jonge vrouwen kunnen doen. Uiteindelijk heb ik het toch gedurfd en na een lange en spannende selectie kreeg ik een mooie plek op de lijst. Het is eervol om op deze kandidatenlijst te staan, maar het blijft jammer dat er geen twintiger hoger op de lijst staat. Dit is een gemiste kans.

Was campagnevoeren voor deze verkiezingen wat je ervan had verwacht?

Ik had nog nooit eerder politiek campagne gevoerd, maar wel demonstraties georganiseerd. Toch was dit wel anders, maar door een combinatie van fysiek en online campagnevoeren heb ik alsnog een mooie campagne kunnen neerzetten. Zo heb ik in verschillende steden teams van vrijwilligers die posters hebben geplakt en voor mij hebben geflyerd. Ook ben ik met mijn motor langs verschillende studentensteden gegaan.

Welke standpunten zijn voor jou als jonge politicus het belangrijkst?

Ten eerste is de inspraak van jongeren in de politiek van groot belang. Als het gaat over onderwerpen als wonen, pensioenen, klimaat dan moeten jongeren aan tafel en invloed hebben. Het gaat namelijk over hen en te vaak is jongeren inspraak nu nog een showpony met nul concrete toezeggingen.

Ten tweede het belang van goed en toegankelijk onderwijs. Eerlijke en gelijke kansen beginnen bij goed onderwijs. Hiervoor zijn onder andere van belang  het faciliteren van de doorstroming van onderwijsniveaus, compensatie voor hen die getroffen zijn door torenhoge studieleningen en het instellen van een goede studiebeurs.

Ten slotte is voor mij diversiteit en inclusiviteit een belangrijk thema. Mijn vriend is transgender en ikzelf ben biseksueel. Dit moeten we normaliseren in het publieke debat, zo zijn biseksuelen en transgenders slecht vertegenwoordigd in de politiek. Normaliseren van het spectrum is van groot belang. Op dit moment is er te weinig onderzoek gedaan naar de problemen van biseksuelen. Dit moet iemand oppakken! Het is heel belangrijk dat mensen zien dat politici niet alleen maar hetero zijn. Door dit juist te laten zien, voelen mensen zich gerepresenteerd.

Vind je dat er in de mainstream media genoeg aandacht is voor de rol die jongeren kunnen hebben in de politiek?

Het is wel van belang dat er geen losse jongerenpartijen zijn, want dat wordt teveel one-issue. Daarom ben ik ook geen fan van 50plus. Je moet iedereen willen vertegenwoordigen ongeacht gender en seksualiteit. Daarom moet er meer oog voor jongeren en diversiteit zijn.

Op welke manier denk je dat jongeren meer bij de politiek betrokken kunnen worden?

Politici proberen mensen via Twitter en het traditionele nieuws te bereiken, maar dit is achterhaald. Daarom zit ik op Instagram en TikTok om zo zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dit werkt ook want op dit moment bereik ik ook minderjarige mensen. Hopelijk gaan meer politici dit inzien.

Vind je dat er bij deze verkiezingen genoeg aandacht is voor de EU?

Er is in de debatten wel aandacht voor de Europese Unie en het komt ook zeker voorbij in de debatten. Er is niet genoeg aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en jongerenparticipatie.

Wat is je toekomstbeeld van Europa? Moet Nederland verder integreren?

D66 is voor een sterk en wendbare Europese Unie waarbij het vetorecht van individuele lidstaten moet worden afgeschaft. Op deze manier kunnen lidstaten als Hongarije en Polen niet wegkomen met de schending van mensenrechten. Ook moet er nu echt een tax komen op grote techbedrijven en vervuilende plastic.

Wat zou je in de eerste 100 dagen doen als je verkozen bent?

Ik zou me direct inzetten voor jongeren inspraak en dit zoveel mogelijk proberen te ‘embedden’.

Volg de campagne van Carline via Twitter of Instagram.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *