Verkiezingen

Tim Simons (VVD): “Probleem van jongeren om aan hypotheek te komen ligt aan banken”

Tim Simons

In gesprek met… Tim Simons (VVD)

Het is weer verkiezingstijd in Nederland, doorgaans het moment waarbij we in ons land verbaast kijken naar allerlei exotische splinterpartijen op zoek naar een lepel in de Haagse pap. Zo ook dit jaar. Met een naoorlogs record van wel 37 partijen op de kieslijst valt er zeker iets te kiezen, het belooft dan ook weer oer-Hollands spannend te worden op 15 maart. Tegelijkertijd komt iedere verkiezingsronde dezelfde vraag weer terug: waar zijn de jongeren? Al jaren zijn jongeren de minst vertegenwoordigde groep kiezers in Nederland, en zien we een structureel lage opkomst. Deze desinteresse lijkt zich ook te vertalen naar de kandidatenlijsten van de meeste partijen, zo was in 2017 slechts 6.8 procent van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen 30 jaar of jonger. Toch lijkt hier langzaam verandering in te komen, dit keer zien we dat meer dan 10 procent van de kandidaten onder de 30 is. Deze opkomst lijkt mede te maken te hebben met Black Lives Matter en de klimaatprotesten van afgelopen jaar, thema’s die duizenden jongeren de straat op kreeg. 

In deze speciale verkiezingspublicaties zijn we bij Shaping Europe dan ook opzoek gegaan naar de vertegenwoordigers van de internetgeneratie. Wat beweegt hen zich te werpen in de Nederlandse verkiezingsstrijd, en hoe zien zij hun rol? Tim Simons van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) legt het uit.

Kun je jezelf kort introduceren?

Mijn naam is Tim Simons, 26 jaar en ik ben geboren in Made, een klein dorpje boven Breda. Als Tweede Kamer kandidaat sta ik op plek 52 namens de VVD. Ik groeide op in een familie van docenten en ben dat zelf ook geworden, wat mij de 4e generatie docent maakt in de familie. Als docent geef ik het vak Engels op een middelbare vmbo-school. 

Waar komt je politieke interesse vandaan?

Als docent sta je midden in de samenleving en kijk je tegelijkertijd iedere dag in de ogen van de toekomst van het land doordat je met jonge mensen mag werken. Wat mij vaak opvalt vanuit het perspectief van onderwijzer, is het lage zelfbeeld van leerlingen op bijvoorbeeld de meer praktisch gerichte leerrichtingen als het VMBO. Vertrouwen in een succesvolle toekomst bij deze jonge mensen ligt lager dan bij jonge mensen die meer theoretische leerrichtingen volgen. Dit beeld van ongelijkheid wordt alleen maar meer versterkt door beleidskeuzes als dat HAVO/VWO klassen op buitenlandreis gaan naar Rome of Barcelona, centra van cultuur en geschiedenis, en VMBO-scholieren met de bus een weekje naar de Ardennen worden gestuurd. Dit en andere voorbeelden dragen bij aan dit lage zelfbeeld, en juist dit stigma dat heerst rondom meer praktisch onderwijs is iets wat mij aangrijpt en motiveert om juist ook deze jonge mensen een stem te geven. Ik wil dat iedere scholier kan werken met het beste materiaal beschikbaar, of je nou in de boeken duikt of in de houtwerkplaats staat. Leerlingen van alle niveaus de beste kansen kunnen geven en garanderen dat ze toegang hebben tot de beste tools om te slagen in de weg die zij kiezen, is iets waar ik actief aan wil bijdragen in de politiek. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij de politiek en jouw partij?

Als jonge jongen ging niet alles even makkelijk op school, op die momenten, als je echt moeite hebt met een vak, ben je blij als je docent je even helpt. Docenten zijn er om je dat zetje in de rug te geven wat je nodig hebt om weer vooruit te komen als je vast zit. Dit heeft mij enerzijds gemotiveerd om ook als docent te gaan werken, maar anderzijds vertaalt dit zich ook naar mijn politieke overtuiging. De overheid moet er zijn voor dat ene zetje als je vastzit of als het even moeilijk gaat, zodat je daarna weer verder kan gaan. Bij de VVD staat deze overtuiging centraal: niet voorkauwen, maar ruimte laten aan het individu en soms dat zetje in de rug te geven.

Ik ben bij deze partij terecht gekomen doordat mijn buurman vroeger een gemeenteraadslid was van de VVD. Ik had goed contact met deze man en zo raakte ik geïntroduceerd bij de partij. Dit werd versterkt door een concreet voorbeeld dat zich afspeelde in mijn omgeving. Veel van mijn vrienden die gingen studeren in andere steden, gingen natuurlijk verhuizen. Maar op de vraag wanneer ze dan zouden terugkomen naar ons dorp, kwam vaak het antwoord dat dat nooit zou kunnen. Of pas als we 40 zijn en genoeg geld hebben om een huis te kopen. Vanuit dit concrete voorbeeld ben ik samen met mijn buurman aan de slag gegaan om dit probleem aan te pakken. Hieruit is voortgekomen dat er nu startersleningen zijn in de gemeente Drimmelen specifiek voor jongeren die een huis willen kopen. Vaak lijkt politiek heel stoffig, langdradig, bureaucratisch en saai, maar juist dit concrete voorbeeld van hoe een heel herkenbaar probleem adequaat kon worden aangepakt heeft mij betrokken doen raken bij de politiek.          

Wat is jouw rol deze verkiezingen?

Bij de VVD hebben we niet echt rollen. Samen werken we aan de campagne en specifiek werk je met je eigen team, bestaande vaak uit vrijwilligers van lokale afdelingen , om campagne te voeren voor jezelf en de partij. Natuurlijk heb je wel contact met bijvoorbeeld  andere groepen uit Brabant om te voorkomen dat je niet met alle acht Brabantse VVD kandidaten in dezelfde stad staat te flyeren, maar over het algemeen ben je met je eigen team bezig om campagne te voeren. 

Heeft Corona deze verkiezingen anders gemaakt voor jou en was campagnevoeren wat je ervan verwachtte? 

Ja, Corona heeft de verkiezingen enorm anders gemaakt en het campagnevoeren is ook ongelooflijk anders dan in normale jaren. Hetgeen waar ikzelf het meest tegen aanliep was het onpersoonlijke karakter ervan omdat alles digitaal is. In debatten kan je bijvoorbeeld geen echt (oog)contact maken met mensen en dat is een enorm nadeel. Hetzelfde geldt voor interviews. De afstand die dit gebrek aan contact als gevolg heeft tussen jou en je gesprekspartner maakt het lastig, zeker in campagnetijd waar het juist draait om contact maken met de mensen.  

Welke standpunten zijn voor jou als jonge politicus het belangrijkst?

Gezien mijn achtergrond, is onderwijs natuurlijk wel een inkoppertje. Naast onderwijs, en dan specifiek vanuit het perspectief van de jeugd, vind ik het gat dat jonge mensen moeten overbruggen als ze op weg zijn naar volwassenheid heel belangrijk. In het maken van die stap word je geconfronteerd met allerlei zaken als het afronden van je studie, een baan zoeken, geld, relaties en het vinden van een woning. Al met al heb je als jongere op dit moment veel aan je hoofd in dit grijze gebied tussen jeugd en volwassenheid. Vanuit de politiek wil ik juist aandacht geven aan deze problematiek en jongeren een stem geven in de besluitvorming, omdat jongeren juist door de eerder genoemde zaken nog wel eens tussen wal en schip kunnen komen. Als ik eenmaal gekozen ben, wil ik me hiermee bezig houden vanuit Den Haag. 

Je hebt het over problemen waar jongeren mee zitten aan het begin van hun volwassenheid. Hoe kijk jij dan aan tegen bijvoorbeeld de studieschulden waar jongeren mee zitten met het kopen van een huis? 

De studieschuld zelf is niet zozeer het probleem voor bijvoorbeeld het kopen van een huis, het probleem ligt bij de banken. Het grote issue in deze tijd is hoe het kan dat huurders wel geacht kunnen worden om huur van 1000 euro per maand te betalen voor een woning, maar geen hypotheek mogen afsluiten met een maandelijkse afdracht van 700 euro. Dit is natuurlijk vrij scheef en wordt veroorzaakt door de onwil van de banken om die hypotheek te verstrekken, ook al blijkt uit hun maandelijkse huurkosten dat ze een hypotheek prima zouden kunnen betalen. Dit is bijvoorbeeld ook een onderwerp waar ik wat aan wil doen als ik eenmaal in de Tweede Kamer zit.

Het opkomstcijfer onder jongeren was de vorige verkiezingen laag in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, was daar speciale aandacht voor binnen jouw partij deze campagne? Waardoor denk je dat deze desinteresse wordt veroorzaakt? 

Ja, er was inderdaad speciale aandacht voor vanuit mijzelf namens de partij. Dit heb ik gedaan door extra te proberen contact te zoeken met jongeren door bijvoorbeeld bepaalde content te maken voor de sociale mediakanalen die gaan over thema’s die jongeren aanspreken. Dus in de tijd van carnaval hebben we bijvoorbeeld extra filmpjes gemaakt die hieraan linkten en vervolgens doorgingen naar mijn verkiezingsstandpunten voor de VVD. Op die manier heb ik meer geprobeerd de jongeren te bereiken. 

De desinteresse die je noemt komt vooral doordat jongeren hun invloed niet goed waarderen, oftewel: ze realiseren zich hun kracht niet. Als alle jongeren zouden stemmen in Nederland, zou dat gelijk staan aan twintig zetels in de Tweede kamer. Dat is veel. Een partij van twintig zetels zou je de derde grootste van het land maken in de huidige peilingen. Jongeren zien dit niet in en worden verblind door de stoffige, bureaucratische en vaak technische cultuur van de politiek die nooit wat gedaan lijkt te krijgen of dat besluiten eeuwigheden lijken te duren. De taak is dus om de jongeren te laten inzien dat hun stem wel degelijk verschil kan maken door extra de aandacht te leggen op de omvang, en dus de kracht, van de jeugd in ons land. 

Wat is je toekomstbeeld van Europa? Moeten we verder integreren? 

Mijn toekomstbeeld van de EU is een unie die nog veel beter wordt in samenwerken op de onderwerpen die ze al behandelen, zonder verder gaan proberen te handelen op nieuwe onderwerpen/beleidsterreinen. Niet vernieuwen en uitbreiden, maar verbeteren en verfijnen wat er al wordt gedaan in Brussel. Verder moeten we werken aan het inzien van de waarde die de EU heeft voor ons.

Ik heb onlangs het boek De Bourgondiërs van Bart van Loo gelezen waarin de vrijheden die mensen hadden wat betreft reizen en handelen in het Bourgondische Rijk wordt uitgelegd. Ze konden van het noordelijkste gedeelte naar het zuidelijkste reizen met hun koopwaar, zonder problemen. Dit vertaalt zich prima naar de huidige EU. We moeten deze grote en bijzondere voordelen meer gaan koesteren. Verder vind ik dat Europa ook meer lef moet hebben op het wereldtoneel. Ze moet durven een harde vuist te maken en haar eigen krachten leren kennen. Bijvoorbeeld hoe het nu gaat met de vaccin campagne: sommige lidstaten halen vaccins uit landen als China en Rusland, terwijl Europe dit verboden heeft. Toch laat Brussel het gebeuren, iets wat niet zou moeten. Europa moet op dit soort momenten durven op te treden en als het moet met sancties komen tegen de landen die zich misdragen naar de Europese afspraken.  

Vind je dat er bij deze verkiezingen genoeg aandacht is voor de EU?

Nee, Europa moet meer op de kaart komen in de huidige debatten. Specifiek zijn er volgens mij twee onderwerpen die extra aandacht verdienen op Europees niveau en dus heel belangrijk zijn. 

Het eerste is het beter voorbereiden op, maar ook voorkomen van toekomstige pandemieën  en beleid doorvoeren wat zich hiermee bezighoudt. We moeten nu kapitaliseren op het momentum en doorpakken nu de urgentie er is en niet wachten tot het gevoel van noodzaak wegebt. Als tweede zie ik de noodzaak om ons meer bezig te gaan houden met het bewaken van onze buitengrenzen. Als we niet in staat zijn onze buitengrenzen te beschermen in de nabije toekomst, kan een migratiecrisis, zoals die uit 2015, ons zo weer overkomen. Brussel heeft hier een grote rol in met de grensbewakingsmissie Frontex, die moet worden uitgebreid en doorgezet. 

Tim Simons is te volgen op twitter en instagram. Kijk daarnaast naar zijn profiel op de website van de VVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *