Verkiezingen

Itay Garmy (Volt): “Generatietoets voor alle nieuwe wetgeving in belang van jongeren”

Itay Garmy

In gesprek met… Itay Garmy (Volt)

Het is weer verkiezingstijd in Nederland, doorgaans het moment waarbij we in ons land verbaast kijken naar allerlei exotische splinterpartijen op zoek naar een lepel in de Haagse pap. Zo ook dit jaar. Met een naoorlogs record van wel 37 partijen op de kieslijst valt er zeker iets te kiezen, het belooft dan ook weer oer-Hollands spannend te worden op 15 maart. Tegelijkertijd komt iedere verkiezingsronde dezelfde vraag weer terug: waar zijn de jongeren? Al jaren zijn jongeren de minst vertegenwoordigde groep kiezers in Nederland, en zien we een structureel lage opkomst. Deze desinteresse lijkt zich ook te vertalen naar de kandidatenlijsten van de meeste partijen, zo was in 2017 slechts 6.8 procent van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen 30 jaar of jonger. Toch lijkt hier langzaam verandering in te komen, dit keer zien we dat meer dan 10 procent van de kandidaten onder de 30 is. Deze opkomst lijkt mede te maken te hebben met Black Lives Matter en de klimaatprotesten van afgelopen jaar, thema’s die duizenden jongeren de straat op kreeg. 

In deze speciale verkiezingspublicaties zijn we bij Shaping Europe dan ook opzoek gegaan naar de vertegenwoordigers van de internetgeneratie. Wat beweegt hen zich te werpen in de Nederlandse verkiezingsstrijd, en hoe zien zij hun rol? Itay Garmy van Volt legt het uit.

Kun je jezelf kort introduceren?

Ik ben Itay Garmy, 27 jaar en nationaal campagneleider bij Volt voor deze Tweede Kamerverkiezingen. Tevens sta ik op plek 11 van de kandidatenlijst. Hiervoor was ik cybersecurity consultant bij Deloitte en op dit moment volg ik de BKB Academie.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de politiek en Volt?

Al van jongs af aan ben ik betrokken geweest bij de politiek. Ik heb een israëlische achtergrond en in Israël wilde ik al de politiek in: vrede brengen. Politiek heeft mij altijd al getrokken en toen ik terug ben gegaan naar Nederland begon het ook hier te kriebelen.

Eerder ben ik al lid geweest van de Partij van de Arbeid (PvdA), maar met de komst van Volt ben ik hier lid van geworden. Het is namelijk lastig gebleken om gevestigde partijen te vernieuwen. Volt is meer innovatief en denkt niet in dogma’s. Daarnaast wil Volt het standaard links versus rechts verhaal doorbreken door problemen praktisch aan te vliegen.

Ook wordt er bij Volt echt naar je geluisterd. Zo heb ik ook meegeschreven aan het verkiezingsprogramma en heb hierin een passage geschreven over democratische vernieuwing.

Het gaat over praktische politiek en dat Volt niet links of rechts is. Wat is nu het voornaamste verschil met D66?

Het grootste verschil met D66 is dat zij pro-Europees is, maar Volt is écht Europees. Het partijprogramma wordt gedragen door ‘Volters’ uit de gehele Europese Unie. Zij delen deze visie met elkaar binnen heel Europa, of je nu in Bulgarije, Zweden of Nederland actief bent.

Daarnaast praten deze Europese afdelingen ook continu met elkaar en delen ze best practices met elkaar. Zo zijn er ook gesprekken met de Scandinavische Volt-afdelingen: welke dingen werken hier en kunnen we implementeren in Nederland? Er wordt echter ook uitgegaan van een Europese identiteit en daarom demonstreert Volt ook op Europese issues. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de demonstraties van Volt tegen de Poolse abortuswetgeving.

Was campagnevoeren voor deze verkiezingen wat je ervan had verwacht?

De Coronacrisis heeft het campagnevoeren wel moeilijker gemaakt, waardoor we de campagne creatiever hebben aangevlogen. Hierbij speelt sociale media een cruciale rol, maar ook vooral interactie. Zo zijn we live gegaan op Instagram en YouTube. Daarnaast hebben we ook zoveel mogelijk op de ‘klassieke’ manier de campagne opgezet, door te flyeren en koffie te drinken met mensen.

Het doel van Volt is om minimaal drie zetels te halen. We denken dat dit realistisch is omdat we bij de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 ook twee procent van de stemmen hebben behaald. Als we dat nu weer behalen dan halen we bij deze verkiezingen minstens drie zetels.

Welke standpunten zijn voor jou als jonge politicus het belangrijkst?

Vanuit mijn achtergrond is het heel belangrijk dat we in Nederland een Ministerie van Digitale Zaken opzetten. Hiermee laten we zien dat we digitalisering in Nederland serieus nemen.

Daarnaast is voor mij persoonlijk ook het bredere perspectief van de Europese Unie van belang. Klimaatverandering en sociale gelijkheid kunnen we alleen in Europees verband oplossen. We hebben elkaar nodig als lidstaten en dat geldt bijvoorbeeld ook voor veiligheid en defensie.

Ook is voor mij van groot belang hoe er met jongeren wordt omgegaan. Bij de traditionele partijen krijgen die vaak een aparte jongerenafdeling. Volt vindt dit denigrerend en maakt geen onderscheid in de partijstructuur. Daarnaast bestaat de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen voor 1/3de uit mensen die 25 jaar of jonger zijn.

Vind je dat er in de mainstream media genoeg aandacht is voor de rol die jongeren
kunnen hebben in de politiek? En is het überhaupt goed volgens jou om jongeren als een aparte groep te benaderen?

Op dit moment is van de huidige Tweede Kamerleden maar één persoon onder de dertig. Dit is niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Dit verklaard ook waarom er nu pas wordt gesproken over de gevolgen van de pandemie voor jongeren. Zij zijn niet onderdeel van het huidige discours. 

Volt pleit daarom ook voor een generatietoets bij alle nieuwe wetgeving. Dit houdt in dat wordt gekeken hoe nieuwe wetsvoorstellen het op de lange termijn gaan doen. Wat betekent deze wet over 10 of 20 jaar? Doorstaat deze de generatietoets? Er bestaat al zoiets als een generatietoets, maar wij gaan ervoor knokken dat die echt bij alle wetsvoorstellen goed wordt ingezet.

Op welke manier denk je dat jongeren meer bij de politiek betrokken kunnen worden?

Het is van belang dat er meer jongeren in de Tweede Kamer komen en dat er beter naar hen wordt geluisterd. Het gesprek moet veel meer worden aangegaan. Bijvoorbeeld bij nieuwe coronaregels moet er standaard een gesprek komen met de studentenvakbond. Op deze manier worden jongeren onderdeel van het beleid en voelen zij zich meer gerepresenteerd.

Vind je dat er bij deze verkiezingen genoeg aandacht is voor de EU?

Nee, er is veel te weinig aandacht voor de EU deze verkiezingen. Zo werd tot tien dagen geleden Europa amper genoemd. Denk bijvoorbeeld aan het buitenlandbeleid. Een belangrijk onderwerp dat nu compleet buitenboord valt. Hier ligt ook een taak voor Volt. Wij moeten dit gaan agenderen, want de EU is van cruciaal belang. Van cosmetica- tot waterwetgeving: alles is Europees.

Wat is je toekomstbeeld van Europa? Moeten we als Nederland zijnde verder integreren?

Ten eerste moet het besef van de Nederlandse bevolking over de EU groter worden: wat speelt er in Europa? Dat moet bekender worden bij het publiek. Daarom vind ik ook dat de EU een echte Europese parlementaire democratie moet worden. Hiervoor moet het ook transparanter en democratischer worden gemaakt.

De EU moet dichter bij het volk worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Europees mediakanaal. Nederland moet daarnaast ook meer integreren. Niet elke keer met de vinger wijzen, maar écht de Europese samenwerking aangaan.

Hoe wil jij je in de Tweede Kamer gaan inzetten voor Europese onderwerpen?

Ik wil me het meest inzetten voor digitalisering in de Europese context. Zo ben ik voor het vastleggen van Europese digitale burgerrechten. Ook moet er veel meer aandacht komen voor privacywetgeving en de toezicht hierop.

Dit geldt ook voor veiligheid. Hoe kunnen we als Nederland de Europese partners gebruiken om Europa, en daarmee onszelf, veiliger te maken? Hier moeten we in groeien om een goede en geloofwaardige vuist te maken tegen bijvoorbeeld Russische hackers.

Itay Garmy is te volgen via Twitter en via Instagram. Bekijk daarnaast zijn pagina op de website van Volt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *