Verkiezingen

Opinie: De toekomst van Europa: waarom deze Europese Parlementsverkiezingen zo belangrijk zijn

Opinie: De toekomst van Europa: waarom deze Europese Parlementsverkiezingen zo belangrijk zijn - Shaping Europe

Dit is een ingezonden opiniestuk door Marnix Vermeer – #17, Volt Nederland.

Europa staat op een kruispunt. De keuzes die wij Nederlanders maken tijdens de aankomende Europese Parlementsverkiezingen zullen bepalend zijn voor de toekomst van ons continent. Drie cruciale thema’s staan centraal: de situatie in Oekraïne, economische hervormingen en het belang van eenheid in een steeds instabielere wereld. In dit opiniestuk wil ik u oproepen om te stemmen en deze thema’s in gedachten te houden.

De Russische oorlog tegen Oekraïne: een direct bedreiging voor onze veiligheid

De veiligheid van Nederland en Europa is onlosmakelijk verbonden met de stabiliteit van onze buurlanden. De oorlog in Oekraïne is niet alleen een conflict in een verafgelegen land (je bent er sneller dan in Zuid-Spanje); het is een directe bedreiging voor de Europese veiligheid en stabiliteit. Poetin heeft herhaaldelijk laten zien dat hij bereid is om agressie te gebruiken om zijn doelen te bereiken (Tsjetsjenië, 1999; Georgië, 2008; Oekraïne, 2014-nu). De huidige oorlog bedreigt niet alleen de soevereiniteit van Oekraïne, maar ook de internationale rechtsorde en de stabiliteit van de gehele regio, inclusief NAVO-lidstaten. Een sterk en stabiel Oekraïne fungeert als voorbeeld tegen Russische expansie en voorkomt verdere destabilisatie van Europa. Wanneer Oekraïne vecht voor zijn vrijheid, vecht het ook voor onze veiligheid.

Begin april bezocht ik Kyjiv als onderdeel van een Volt Europa-delegatie. Tijdens ons bezoek spraken we met vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en journalisten om beter te begrijpen welke maatregelen nodig zijn om de oorlog tegen Poetin te winnen. Een ontmoeting die mij bijzonder bijbleef, was die met een soldaat die had gevochten in Bachmoet. Terwijl we schuilden in een kelder tijdens een Russisch bombardement op de energiecentrales van Kyjiv, deelde hij zijn verhaal van kameraadschap en verlies. Echo’s van dit persoonlijke verhaal kwamen vaak terug die week; van politici die hun kinderen al jaren amper zien omdat ze naar het buitenland gestuurd zijn en jonge kadetten die bijna niets anders kennen dan oorlog, tot de nagenoeg eindeloze muur met foto’s van gestorven soldaten. Het zijn beelden die we in Europa dachten achter ons te hebben gelaten, maar waar mensen nu toch dagelijks mee  geconfronteerd worden op ons continent.  

Europa moet nu echt verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid door middel van een duidelijke langetermijnstrategie om Oekraïne te steunen. Dit houdt in dat we niet alleen militaire en financiële steun moeten bieden aan Oekraïne, maar ook de krijgsmacht  van Europese lidstaten moeten versterken. We mogen de moed en het doorzettingsvermogen van de Oekraïense bevolking niet voor niets laten zijn. Zonder onze hulp zal Oekraïne niet in staat zijn de vrijheid te behouden die wij als vanzelfsprekend beschouwen. Oekraïne vecht niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele democratische wereld. Hun strijd is onze strijd, en de Europese Parlementsverkiezingen bepalen hoe sterk onze steun zal zijn.

Innovatie en strategische autonomie 

De oorlog en de daaraan voorafgaande pandemie hebben ons nog iets anders duidelijk gemaakt: onze enorme afhankelijkheid van buitenlandse energie en productie. In 2021 was 40% van het Europese gas afkomstig uit Rusland, een enorme kwetsbaarheid. Deze afhankelijkheid maakte ons niet alleen minder veilig en economisch zwakker, maar ook politiek gevoelig voor druk van buitenaf.

Volt pleit voor een drastische transformatie naar strategische autonomie op energiegebied en een realistischere kijk op strategische afhankelijkheden. Tegen 2040 moeten we volledig zelfvoorzienend zijn in energie, met een sterke nadruk op hernieuwbare technologieën zoals wind-, zonne- en waterstofenergie. Investeringen in deze groene technologieën en innovatieve sectoren zijn essentieel. Zij zullen niet alleen de economische groei stimuleren, maar ook miljoenen nieuwe banen creëren en Europa’s concurrentiepositie op het wereldtoneel versterken. 

Daarnaast moeten we overstappen op een economisch model waarin duurzaamheid centraal staat. Dit omvat het invoeren van CO2-heffingen, waarvan de opbrengsten geïnvesteerd worden in groene technologieën, compensatie van de impact van de transitie op burgers en het MKB, en het bevorderen van de circulaire economie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Samen veilig en sterk

We leven in een tijd van geopolitieke onzekerheid. De opkomst van autoritaire regimes, de dreiging van klimaatverandering en economische ongelijkheden vereisen een verenigd en sterk Europa. Het is niet genoeg om alleen naar binnen te kijken; we moeten samenwerken om de uitdagingen van de moderne wereld aan te pakken. De Europese Parlementsverkiezingen bieden ons de kans om leiders te kiezen die geloven in een sterker, verenigd Europa dat in staat is om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Volt gelooft sterk in de kracht van een verenigd Europa om mondiale problemen effectief aan te pakken. Of het nu gaat om klimaatverandering, migratie of internationale handel, een sterke EU kan meer bereiken dan individuele landen alleen. Maar we zijn ook kritisch op de huidige EU. We erkennen de tekortkomingen en willen de Unie verbeteren, niet verzwakken. Onze visie omvat hervormingen die de EU democratischer en transparanter maken, zoals het versterken van het Europees Parlement en het invoeren van Europese lijsten bij de verkiezingen. Daarnaast pleiten we voor een krachtigere rol van de EU in internationale betrekkingen, waarbij Europa als één blok optreedt om zijn waarden en belangen wereldwijd te verdedigen. Volt streeft naar een toekomst waarin we samen sterker staan, en bereid zijn om de Europese instituties te hervormen, zodat we beter voorbereid zijn op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Het stembiljet is een krachtige manier om uw stem te laten horen en invloed uit te oefenen op de richting die Europa inslaat. Nederland heeft altijd een leidende rol gespeeld in het bevorderen van democratie, mensenrechten en internationale samenwerking – we zijn immers een van de oprichters van de EU! De Nederlandse stem kan een verschil maken in het sturen van Europa naar een rechtvaardige, veilige en welvarende toekomst.

De uitdagingen zijn groot, maar met vastberadenheid en een verenigd front kunnen we een Europa bouwen dat klaar is voor de uitdagingen van nu. Tijdens mijn bezoek aan Kyjiv zag ik de moed en vastberadenheid van de Oekraïense bevolking. Hun strijd voor vrijheid en democratie inspireert mij, en u hopelijk ook. Hun veerkracht en hoop op een democratische, Europese toekomst onder de moeilijkste omstandigheden zijn een inspiratie om niet alleen bij stil te staan, maar actie op te ondernemen!

Deze verkiezingen zijn onze kans om de EU te hervormen en te versterken, om te bouwen aan een unie die werkt voor alle Europeanen. We kunnen de Europese droom opnieuw vormgeven: een continent van vrijheid, democratie en solidariteit. Laten we onze stem gebruiken om een innovatief, veerkrachtig en rechtvaardig Europa te bouwen. 

Stemmen is jouw manier manier om te laten horen wat jij belangrijk vindt voor jezelf en voor de rest van Nederland/Europa. Ga dus stemmen op 6 juni!

Ook een opiniestuk publiceren op deze website? Neem dan contact met ons op via info@shapingeurope.eu